Meer informatie over onze indexatie voor 2023

De afgelopen 13 jaar hebben wij een indexatie altijd kunnen vermijden. Door onder meer onze jaarlijkse onderhandelingen met toeleveranciers en een efficiëntere inrichting van onze dienstverlening, was het indexeren van onze tarieven tot op heden niet noodzakelijk.

De uitzonderlijke marktomstandigheden en inflatiecijfers maken een indexatie voor komend jaar onvermijdelijk.

Oplopende tarieven voor bijvoorbeeld energie en koeling van onze datacenters, de stijgende tarieven van onze toeleveranciers en bijkomende kosten voor het veilig blijven aanbieden van onze diensten, hebben ons doen besluiten om per 1-1-2023 de tarieven voor onze abonnementen en dienstverlening met 16,8% te indexeren, thans overeenkomstig met de HICP cijfers conform het CBS. Deze indexatie is ook in lijn met het in onze overeenkomsten voorbehouden recht éénmaal per kalenderjaar onze tarieven te indexeren. U ziet de uitwerking hiervan terug op uw eerste factuur van januari 2023.

Wij begrijpen dat deze indexatie geen prettig bericht is. Voor ons als XINNO is deze aanpassing echter noodzakelijk om te zorgen dat wij onze dienstverlening aan u kunnen blijven continueren. Daarnaast is het ook belangrijk aantrekkelijk te blijven als werkgever, in de strijd om talent te behouden en te werven. Hierdoor kunnen wij u in de toekomst als uw vertrouwde IT-partner blijven ondersteunen.

Waarom deze indexatie?

Stijgende energiekosten

De energiekosten zijn de afgelopen periode flink gestegen, in sommige gevallen zelfs een stijging tot factor 8 tot 10. (bron) Door dit slim in te kopen kan momenteel worden gerekend met een meer gunstiger kostprijs dan de marktprijs, op dit moment gaan wij dan ook uit van een gemiddelde kostenstijging met een factor 4 tot 5. Echter, omdat een aantal leveranciers al hebben aangegeven zich niet langer aan de contractuele voorwaarden te kunnen committeren, sluiten wij niet uit dat deze factor de komende periode verder zal oplopen. Energie is vanzelfsprekend een belangrijke factor in de kosten van ICT. Behalve de server-, opslag- en netwerkcomponenten hebben we ook te maken bijvoorbeeld koeling en beveiligingssystemen.

Investeringen in beveiliging

Het aantal cyberaanvallen is sinds de oorlog in Oekraïne verdubbeld. Wij investeren meer dan ooit in mensen en technologie om de veiligheid en integriteit van de data van onze klanten te waarborgen. Het aantal security patches dat wij het afgelopen jaar hebben moeten doorvoeren, is verviervoudigd. Dat betekent dat wij hier nu meer tijd aan besteden en dus meer mensen en systemen nodig hebben om uw ICT veilig te houden.

Stijgende kosten voor hard- en software

Behalve de stijgende energiekosten, stijgen door de sterke inflatie ook de kosten voor bijvoorbeeld security oplossingen, hard- en software en de kosten voor het onderhoud van onze cloud infrastructuur. Ook verhogen veel van onze onderaannemers en leveranciers hun prijzen. We blijven geconfronteerd worden met oplopende prijzen en leveringsproblemen op het gebied van hardware door chip tekorten en aanhoudende logistieke problemen bij belangrijke toeleveranciers. In het nieuws zien we hierover voorbeelden uit de automotive industrie, maar dezelfde uitdagingen vinden plaats in de ICT.

Krappe arbeidsmarkt

Door de krappe arbeidsmarkt is het zeer belangrijk onze huidige collega’s aan ons te blijven binden, en nieuwe collega’s aan te trekken. Ook onze collega’s worden thuis geraakt door stijgende kosten voor het levensonderhoud. Als werkgever vinden wij het belangrijk onze collega’s te kunnen belonen op een manier die past bij de huidige omstandigheden. Omdat de mensen van XINNO elke dag het verschil maken en waarschijnlijk een zeer belangrijke factor zijn in waarom het zo prettig werken is met XINNO, willen we hier ook voldoende in kunnen blijven investeren.

Voor verdere vragen naar aanleiding van dit bericht kunt u uiteraard telefonisch contact met ons opnemen.