Hoe kies je als juridische professional een werkplek in de cloud?

Cloudtechnologie heeft een snelle opmars gemaakt, ook in de advocatuur.

Allerlei functies en informatie zijn via cloudoplossingen beschikbaar met alle voordelen van dien.

Een advocatenpraktijk hoeft immers niet langer te investeren in hardware, software en kennis van technologie. Zelf technologie beheren met eigen IT-middelen op kantoor is niet langer nodig.

Online werken in de advocatuurpraktijk biedt tal van voordelen, maar zorgt ook voor risico’s.

Denk aan de vele meldingen van organisaties waar een datalek heeft plaatsgevonden of waar hackers informatiesystemen hebben overgenomen of platgelegd.

Naast het gevaar van cybercriminaliteit moeten advocatenkantoren net als ieder bedrijf voldoen aan de eisen van de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG).

Die vraagt van organisaties onder meer dat ze moderne technieken inzetten om persoonsgegevens te beveiligen en de toegang tot die data goed beheren.

Dat betekent dat je als kantoor zorgvuldig moet omgaan met data op informatiedragers.

Die mogen niet gemakkelijk in verkeerde handen vallen en als dat toch gebeurt, moet de informatie niet te raadplegen zijn door onbevoegden.