Werken in de cloud voor advocaten

Het is voor iedereen die in de advocatuur werkt herkenbaar: er is altijd tijdsdruk.

Deadlines voor processtukken halen, tijdig beroep instellen of een contract dat nog lastminute-wijzigingen nodig heeft.

Al deze en andere zaken moeten op tijd, maar ook efficiënt afgehandeld kunnen worden.

En dat kan alleen maar als je beschikt over de juiste hulpmiddelen, waarmee je alle relevante informatie over een zaak of een proces direct binnen handbereik hebt.

Daar is meer voor nodig dan eenvoudige kantoorautomatisering. Het vraagt om een geïntegreerde aanpak met software voor de advocatuur die niet alleen alle nodige functies biedt, zoals tekstverwerking, communicatie via e-mail en archief- en dossiervorming, maar die ook veiligheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid biedt.

Wat je als advocaat nodig hebt, is een platform met

  • een volle focus op de advocatuur zodat het optimaal aansluit op de juridische praktijk;
  • koppelingen met alle praktijk- en documentmanagementsystemen, zodat alles vanuit één scherm te gebruiken is;
  • compliancy aan alle regels op het gebied van datasecurity en -privacy, zodat de risico’s van cybercriminaliteit tot een minimum beperkt worden.